rabo L

In de afgelopen periode hebben velen onder U gestemd op ons voor de Rabobank ClubSupport. Daardoor kon de Rabobank ons een bedrag van euro: 219,67 schenken.
Het bedrag zal worden aangewend voor de ondersteuning van jeugd activiteiten i.h.k.v. het 60 jarig bestaan van de club.
Dank alle voor uw stem en inzet!