FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
 

INSCHRIJVEN / REGISTRATIE

Kan onze club haar oude gebruikersnaam en wachtwoord (die van vorig jaar) gebruiken?
Om veiligheidsredenen en AVG/privacy-wetgeving zijn alle voorgaande accounts vervallen. U dient dus vanaf januari opnieuw een club account aan te maken voordat U judoka's kunt invoeren.

Moet ik 'haast maken' met de inschrijvingen?
Nee. U kunt vanaf 7 januari 16:00 uur 'op uw dooie akkertje' uw club en judoka's inschrijven, wijzigen, aanvullen en/of verwijderen/vervangen. De initiele inschrijving is open tot eind april  ongeacht het totaal aantal inschrijvingen. Eerst daarna wordt de definitieve omvang van het toernooi vastgesteld.

Hoeveel judoka's kan mijn club inschrijven?
Een club kan maximaal 25 judoka's registreren. Indien meer judoka's gewenst zijn, dient een onderbouwt verzoek te worden ingedient bij de toernooiorganisatie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Wat gebeurt er als ik zomaar meer als 25 judoka's van mijn club registreer?
Het overtal aan judoka's wordt automatisch op de Reservelijst geplaatst.

Hoe kan ik 'wildcards' registreren?
Wildcards (gegarandeerde deelname aan ons toernooi) is mogelijk voor huidige (op de dag van aanvang toernooi) nationale prijswinnaars (1,2 en derde plaats) of, voor een categoriewinnaar (1ste plaats) in ons vorige toernooi.
Wildcards kunnen bij het registreren van de judoka worden ingevoerd tot uiterlijk 18 mei 2024.
Wildcards dienen te worden onderbouwd. Niet onderbouwde wildcards worden verwijderd.
Wildcards zijn gegarandeerde plaatsen en komen dus boven op het maximum (initieel 25) van een club.
Wildcards zijn niet overdraagbaar.

Kan ik via de Judobond Nederland inschrijven?
Nee. Door het internationaal karakter van het toernooi is het helaas niet mogelijk om via het JBN Toernooipakket in te schrijven.
Inschrijving is derhalve alleen mogelijk via onze website. Inschrijvingen in het JBN Toernooipakket worden genegeerd en niet verwerkt.

Ik krijg na inschrijven van de club geen e-mail bevestiging
Na registratie van de club, ontvangt de aanmelder op het opgegeven e-mailadres een bevestigingsemail.
Niet ontvangen? Controleer dan uw inbox maar, ook uw spam-mailbox. Mogelijk is de bevestigingsemail in die laatste map terecht gekomen.
Tip: Verplaats in dat geval uw bevestigingsemail van uw spam-mailbox naar uw inbox; anders gaan in de toekomst ook e-mails van ons in uw spam-mailbox.
 

INSCHRIJVINGEN WIJZIGEN

Kan ik judoka gegevens aanpassen?
Ja, U kunt de gegevens altijd online zelf aanpassen. Aanpassingen zijn mogelijk tot een week voor aanvang van het toernooi.

Mag ik een ingeschreven judoka vervangen door een andere judoka?
Ja, U mag de ingeschreven judoka (gegevens) aanpassen tot een week voor aanvang van het toernooi.

Kan een judoka in meer dan 1 categorie worden ingeschreven?
Nee, dit is helaas niet mogelijk.

Hoe werkt de Reservelijst?
Overtallige judoka's worden op de Reservelijst geplaatst. Indien plaatsen vrij komen wijst de toernooiorganisatie die vrijgekomen plaatsen toe aan judoka's van de Reservelijst. De betreffende club wordt dan automatisch middels e-mail geïnformeerd.

Kan ik judoka's migreren tussen Hoofd- en Reservelijst?
Overtallige judoka's worden op de Reservelijst geplaatst. U kunt judoka's zelf online migreren tussen Hoofd- en Reservelijst, zolang dit geen invloed heeft op uw aantal maximum toegewezen judoka's (initieel 25 judoka's/club).


OMVANG VAN HET TOERNOOI / AANTAL WEDSTRIJDEN

Wanneer horen we definitief het aantal aan onze club toegewezen plaatsen voor het toernooi?
In de eerste week van mei besluit de toernooicommissie over de definitieve omvang van het toernooi.
Clubs ontvangen rond 5 mei de definitief aan de club toegewezen plaatsen.

Hoeveel wedstrijden speelt een judoka minimaal?
Ondanks dat het een groot toernooi is, speelt iedere judoka tenminste twee wedstrijden.
In categorieen met minder dan 6 judoka's wordt gespeeld volgens 'round-robin'/halve competitie: iedere judoka speelt één keer tegen alle andere judoka's in zijn/haar poule.
Categorieen met 6 of meer judoka's spelen volgens de standaard judo poule indeling met 'dubbele repechage': bij verlies van een wedstrijd volgt altijd tenminste een herkansing in de repechage.


FINANCIEN

Wanneer moet ik de toernooi bijdrage betalen?
De toernooibijdrage (en kosten van een eventuele accommodatie reservering) dienen uiterlijk 11 mei a.s. op onze rekening te zijn bijgeschreven:
Banknr.: NL51 RABO 0132426447 BIC: RABONL2U, o.v.v. uw club registratienummer, bijv.: Internationaal Judo Toernooi, clubid: 123
Een inschatting van uw kosten vindt U na het inloggen onder [Documents] ==> [My Bill].

Wat gebeurt er als we niet op tijd hebben betaald?

In voorkomend geval kan de inschrijving van uw club door de toernooiorganisatie worden verwijderd. De vrijgekomen plaatsen kunnen aan Reservelijst judoka's van andere clubs worden toegewezen.

Coachkaarten en Weegbriefjes
Coachkaarten worden verstrekt per team per dag en zijn gebaseerd op het aantal deelnemende judoka's die dag.
a. 1 judoka/dag = Geen gratis coachkaart; U kunt 1 coachkaart kopen:  € 5.00/dag;
b. 2 - 5 judoka's/dag = 1 gratis Coachkaart;
c. 6 - 13 judoka's/dag = 2 gratis Coachkaarten;
d. 14 - 16 judoka's/dag = 3 gratis Coachkaarten;
e. 17 of meer judoka's/dag = 4 gratis Coachkaarten;
Er kunnen geen additionele Coachkaarten worden gekocht.
Coachkaarten (en weegbriefjes) kunnen door de coaches worden opgehaald bij de info-desk aan de ingang van de toernooi hal. 

Bezoekerskaarten
Bezoekerskaarten zijn te verkrijgen (€ 5.00/dag) bij de ingang van de toernooi hal.
Bezoekers kunnen de tribunes gebruiken in beide wedstrijdhallen. De kaarten geven echter geen toegang tot het wedstrijdgebied en de tatami's.
Dat laatste is voorbehouden aan deelnemende judoka's en coaches met een geldige Coachkaart en coacharmband.


WEGEN EN TOERNOOI TIJDEN


Wanneer horen we de tijden van het toernooi?
Twee weken voor aanvang van het toernooi, ontvangen alle clubs de weeg- en wedstrijdtijden en andere aanvullende informatie.
De informatie wordt ook gepubliceerd op onze website.

Kan ik zien hoeveel judoka's er op een categorie zijn ingeschreven?
Ja, dat kan. Kies in het hoofdmenu van de site op [Alg. Informatie] en kies vervolgens [Categorieen]. In de laatste kolom ziet U het aantal ingeschreven judoka's per categorie staan.

Weging
De tijden van de wegingen op de wedstrijddagen wordt in het programma gepubliceerd. Het programma wordt twee weken voor aanvang aan het toernooi gepubliceerd en verzonden aan het team. Judoka's kunnen op hun speeldag gewogen worden vanaf 07:30 uur.
Tevens is er op vrijdag (31 mei 2024) van 16:00 - 20:00 uur al een mogelijkheid om te wegen voor de judoka's die op zaterdag moeten spelen (U10, U12, U15 en Senioren).
Op zaterdag (1 juni 2024) is er van 16:00 - 19:00 uur al een mogelijkheid om te wegen voor de judoka's die op zondag moeten spelen.
Onze weegschalen zijn gecalibreerd. Toegestande afwijking bij het wegen: U10, U12 en U15: 200gr.; U18, U21 en Senioren: 100gr.

Weegtolerantie
Voor junioren (U10, U12, U15) geldt een toegestane afwijking van 200gr. Voor U18, U21 en senioren geldt een toegestande afwijking van 100gr.

Bij twijfel: neem contact op.
Kijk eerst ook even hier voor U contact opneemt.

 

TOERNOOI
Alhoewel alle informatie twee weken voor aanvang wordt gepubliceerd en naar de clubs wordt gecommuniceerd, hier een aantal vaak (vooraf) gestelde vragen en antwoorden.

GI
Witte gi is verplicht, blauwe is optioneel, dus niet verplicht; Bij de tatami's zijn witte en rode banden aanwezig.

JEUGDREGLEMENT ONDER 12 JAAR
Aanvullende gewichtsklasse
Volgens de reglementen van de Nederlandse Judo Bond worden we in bepaalde gevallen gedwongen een aanvullende gewichtsklasse te vormen. Jeugdige judoka’s (tot 12 jaar) mogen bij de plus-gewichten (bij de meisjes +40 en +48 kg, bij de jongens +42 en +50 kg) niet zwaarder zijn dan 120% van het plusgewicht van die klasse (dus respectievelijk niet zwaarder dan 48 kg en 58 kg bij de meisjes en 51 kg en 60 kg bij de jongens). Is dat wel het geval, dan zal een nieuwe gewichtsklasse moeten worden gevormd; veelal zal dan echter de betrokken judoka als enige in die klasse zijn ingedeeld en kan deelname alleen nog maar plaatsvinden in de naast hogere leeftijdscategorie.

Verboden technieken
Eveneens bij reglement van de Nederlandse Judo Bond zijn bij jeugdige judoka’s (tot 12 jaar) de volgende technieken en variaties daarop verboden en worden bestraft met Shido
i. Alle Sutemi-Waza technieken.
ii. Alle worpen direct op één of twee knieën.
iii. Shime-Waza technieken.
iv. Kansetsu-Waza technieken.
v. Sankaku-Waza technieken.
vi. In Tachi-Waza direct om het hoofd pakken. Het hoofd, de hals en de schouder dienen vrij te blijven. (zie hieronder foto’s ter verduidelijking) Ontstaat deze situatie in de actie dan volgt ook shido.
vii. In Ne-Waza om het hoofd pakken zonder daarbij een arm in te sluiten.
viii. In Tachi-Waza alle pakkingen onder de band.
ix. Kata-sankaku grip en alle soortgelijke grips waarbij er spanning op de nek-en /of rugwervel zou kunnen ontstaan.

Bepaling van de winnaar
Bij gelijke stand in scores wordt de winnaar als volgt bepaald: de judoka met de minste straffen wint. Bij gelijk aantal straffen wordt er middels hantei de winnaar bepaald. Bij hantei wordt respectievelijk gekeken wie de meeste kinsa’s, aanvallen, activiteit of positief judo heeft laten zien.

Alle gevallen van blessures en klein medisch ongemak mogen worden behandeld.

Veiligheid
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet maar, waarbij de scheidsrechter van mening is dat de veiligheid in het geding is, kan de scheidsrechter de wedstrijd onmiddellijk onderbreken. De scheidsrechter kan hierbij maatregelen treffen die hij nodig acht, bestraffend optreden met daarbij de intentie van de handeling in acht nemend.

REGLEMENT ONDER 15 JAAR
De IJF Reglementen vormen de basis voor de Nederlandse regels voor jeugdigen tot 15 jaar. In aanvulling daarop zijn de volgende acties niet toegestaan:
Kansetsu-Waza technieken.
Kata-sankaku grip en alle soortgelijke grips waarbij er spanning op de nek-en /of rugwervel zou kunnen ontstaan.

Wanneer een judoka het bewustzijn verloren heeft als gevolg van een verwurging volgt automatisch uitsluiting voor de rest van het toernooi.

About us

Judo Venray is a 120 member judoclub in de the South of The Netherlands. For the 49th. consecutive time we organize an international well known Tournament. Feel free to participate and register Your club (from 7th January onwards).